دادگاه آرش صادقی و همسرش برگزار شد

0
139

روز گذشته دادگاه رسیدگى به اتهامات «آرش صادقى» و «گلرخ ابراهیمی» در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتى برگزار شد.

 این جلسه دادگاه در شرایطى برگزار شد که «گلرخ ابراهیمی» همسر «آرش صادقى» به دلیل عمل جراحى در بیمارستان بسترى است و قادر به شرکت در جلسه دادگاه نبوده است.

طبق پرونده و نظریه پزشکى ارایه شده به دادگاه، جلسه برگزار شده دادگاه باید تجدید شود، اما با مخالفت ابوالقاسم صلواتى و هم‌چنین نماینده دادستان، این دادگاه تجدید نشد و کیفرخواست صادره در غیاب «گلرخ ابراهیمى» قرائت و تفهمیم اتهام صورت گرفت.

در کیفرخواست صادره آرش صادقى و گلرخ ابراهیمى متهم به «اجتماع و تبانى علیه نظام»، «توهین به بنیان‌گذار جمهورى اسلامى»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات شدند.»

به گزارش سحام؛ آرش صادقی در تاریخ ۱۵ شهریورماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت و به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد. وی شنبه ۲۳ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.