دادستان زاهدان: باید معلوم شود تجاوز ایرانشهر با رضایت بوده یا اکراه

0
263

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: از سه نفر شاکی پرونده تجاوز در ایرانشهر ادعای تجاوز یکی از دختران از سوی پزشک قانونی تایید نشد.

 علی موحدی راد ظهر روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: زمانی که دستگاه قضایی به پرونده تجاوز در ایرانشهر ورود کرده بود نباید موضوع اینگونه از طریق امام جمعه در نماز عید سعید فطر مطرح می‌شد چون تریبون مقدس نماز جمعه جای طرح مباحث منافی عفت نیست.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به مصاحبه روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر با خبرنگاران ادامه داد: روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر حق اظهار نظر در این زمینه نداشته و تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد چون از نظر قانون سایر دستگاه‌ها حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند.

وی با اشاره به اینکه از سه نفر شاکی یکی در دی ماه سال گذشته، یکی در اردیبهشت امسال و یکی خرداد ماه را تاریخ تعرضات اعلام کرده اند عنوان کرد: تجاوز به یک نفر از طریق پزشک قانونی محرز شده است و 2 نفر دیگری که از مراجعه به پزشک قانونی سر باز می‌زدند یک نفر حاضر شد برای اثبات ادعای خود به پزشک قانونی مراجعه کند.

موحدی راد افزود: پزشکی قانونی اعلام کرده هیچ تعرضی و اذیت و آزاری نسبت به وی صور نگرفته است، اما رابطه جنسی این دختر از سوی پزشک قانونی تایید شد اما اینکه عنف بوده یا خیر را دستگاه قضایی باید تشخیص دهد.

به گزارش تسنیم؛ دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: برای منافی عفت و زنای به عنف باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه سپس اقدامات نهایی در خصوص این پرونده صورت گیرد. وی گفت: بعضی از این افراد تماسهای تلفنی بسیار زیادی با متهم داشته اند و باید بررسی شود این ارتباط ها در حد عرف بوده یا نامشروع که دستگاه قضایی در حال بررسی این موضوع است.