دادستان تهران باردیگر احمد‌رضا جلالی را به «جاسوسی» متهم کرد

0
195

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۵دسامبر/ ۴ دیماه از دیدار خود با احمدرضا جلالی در زندان خبر داد و باردیگر او را متهم به جاسوسی کرد. عباس جعفری در اظهارات امروز خود گفت احمد رضا جلالی،« هشت نوبت» با ماموران اطلاعاتی  اسرائیل ملاقات» کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، داد ستان عمومی  تهران احمدرضا جلالی را  «دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای» معرفی کرد و گفت همسر او نیز از «کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از کار منفصل شده است.»

احمد رضا جلالی، ساکن سوئد، در آوریل ٢۰١۶ در جریان سفرش به ایران برای دیدار بستگانش دستگیر و به اتهام «جاسوسی» برای سرویس های اطلاعاتی اسرائیل به اعدام محکوم شده است.

عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر اتهام جاسوسی علیه احمدرضا جلالی گفت هنگام دیدارش با او، احمد رضا جلالی « به هشت نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار و در همین رابطه وجوهی را دریافت کرده است. این زندانی علاوه بر اطلاعات مربوط به پروژه‌های وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اسامی و اطلاعات تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع را به افسران موساد تحویل داده است.»

دادستان عمومی تهران در ادامه ادعا کرد که «متهم» اعتراف کرده است که اطلاعاتی در مورد «سایت‌های انرژی اتمی» و «اسامی و اطلاعات» مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و سازمانهای دیگر را «در اختیار مامورین موساد قرارداده است.»

 جعفری دولت آبادی در ادامه ادعاهایش در مورد احمد رضا جلالی او را به «حملات ویروسی» سایبری و ارائه اطلاعات در مورد کارشناسان نظامی و دفاعی  هسته ای جمهوری اسلامی از جمله علی محمدی و شهریاری متهم کرد و گفت او پاره ای از« اطلاعات سری» را در بدل پول و حق شهروندی در سوئد بیرون داده است.

اتهامات دادستان تهران در مورد احمد رضا جلالی بعد از آن تکرار می شود که قبلا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فیلم اعترافات احمد رضا جلالی را از تلویزیون رسمی این کشور پخش کرده بود. احمد رضا جلالی بعدتر گفت که این اعترافات تحت فشار از او گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه؛ احمد رضا جلالی با تکیه بر اتهامات ذکر شده در دادگاه محکوم به اعدام شده اما این حکم با واکنش های جدی در سطح بین المللی مواجه شده است.