خودکشی منجرب به مرگ یک جوان زندانی براثر فشارها و رفتارهای غیر انسانی رئیس زندان

0
254

صبح روز چهارشنبه ۸ آذرماه یک جوان زندانی در  بند ۱ زندان گوهردشت کرج دست به خودکشی زد و متاسفانه جان باخت. این زندانی با نام محمد منبری ۲۵ سال سن داشت.

این زندانی بعد از اعتراض به شرایط زندان و انتقال وی به بندی که زندانیان خطرناک در آن نگهداری می شوند  توسط ضیایی رئیس زندان گوهردشت کرج به زیر هشت فراخوانده شده و در آنجا مورد ضرب و شتم وحشیانه زندانیانان قرار می گیرد تا آنجا که به گفته همبندیانش دست و پای او شکسته می شود.

سپس به دستور ضیایی رئیس زندان  در همان حال به وی در مقابل چشمان سایر زندانیان هتک حرمت کرده و او را آویزان می کنند. این زندانی بدلیل فشارهای روحی وارده بدلیل این عمل وحشیانه و غیر انسانی دست به خودکشی می زند و متاسفانه جان خود را از دست می دهد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ در طی هفته گذشته این سومین خودکشی در زندان گوهردشت کرج است که زندانیان بدلیل فشارهای جسمی و روحی اعمال شده بر آنان توسط زندانبانان ولی فقیه است.