خودسوزی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

0
120

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جلسه آتی شورای عالی بیمه پیشنهاد بیمه شدن افرادی که خود سوزی می‌کنند، مطرح خواهد شد،گفت: این افراد هزینه‌های زیادی را برای خانواده‌های خود تحمیل می‌کنند.

به گزارش فارس احمد میدری معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به پیشنهاد مطرح شده درخصوص پوشش بیمه‌ای افرادی که خودسوزی می‌کنند، اظهار داشت: این موضوع به شورای عالی بیمه انعکاس داده شده است و پیش‌بینی می شود در جلسه آتی شورای عالی بیمه مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: کسانی که خودسوزی می‌کنند تا به امروز تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار نگرفتند و این در حالی است که هزینه‌های بسیار سنگینی به خانواده‌های این افراد تحمیل می‌شود.

میدری اضافه کرد: عنوان می‌شود به دلیل اینکه این افراد با اراده خودشان دست به خودسوزی می‌زنند نبایستی به این افراد خدمات داده شود و تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار بگیرند ولی اثبات شده کسانی که دست به خودسوزی می‌زنند دچار یک بیماری حاد و شدیدی هستند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما این است کسانی که به صورت ارادی خودسوزی می‌کنند تحت پوشش بیمه قرارگیرند و بتوانیم هزینه‌های سنگین بوجود آمده را برای خانواده‌ها تامین کنیم تا در صورت زنده بودن فرد خانواده مشکلی را برای تامین هزینه‌های نداشته باشند.