خودداری آتنا دائمی از عمل جراحی کیسه صفرا به دلیل اجبار برای داشتن دستبند و پابند در بیمارستان

0
336

مادر آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی زندانی گفت فرزندش روز (دوشنبه سوم مهرماه) باید در بیمارستان امام خمینی تحت عمل جراحی کیسه صفرار  قرار می‌گرفت اما به دلیل دستور رییس زندان برای داشتن دستبند و پابند در تمام طول زمان حضور در بیمارستان، این زندانی با بستری شدن خود به این شکل موافقت نکرده و مجددا به زندان اوین بازگشته است. به گفته مادر آتنا دائمی او نیاز به عمل جراحی فوری در ناحیه کیسه صفرا دارد. همچنین رییس زندان او را از داشتن همراه و ملاقات نیز محروم کرده بود.

معصومه نعمتی با اظهار نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: «او طبق گفته پزشکان باید سریعا عمل جراحی شود. من متوجه نمی‌شوم یک زندانی که برای عقیده‌اش به زندان رفته چگونه ممکن است از روی تخت بیمارستان فرار کند؟ به کجا می‌تواند فرار کند؟»

معصوممه نعمتی گفت: «به درخواست زندان که فقط گفته بودند باید از بیمارستان امام  وقت جراحی بگیریم، این وقت را گرفتیم و امروز صبح آتنا را به بیمارستان آوردند اما در مرحله پذیرش متوجه شدیم که چهارمحالی، رییس زندان در برگه پذیرش دستور داده آتنا باید دارای دستبند و پابند باشد. آتنا گفت او یک زندانی عقیدتی است، فرار نمی‌کند و برای جراحی به این‌جا آمده اما گفتند دستور است و باید اجرا شود. آتنا هم قبول نکرد و ماموران او را به زندان بازگرداندند.»

مادر این زندانی به قول شفاهی حاج مرادی، نماینده دادستان تهران نیز اشاره کرد و گفت: «دیروز یکشنبه پدر آتنا به دیدار حاج مرادی رفته بود، ایشان  شفاها قول داده بود که به او دستبند و پابند نمی‌زنند و حتی می‌تواند ملاقات و همراه هم داشته باشد. امروز پس از بازگشت آتنا به زندان، پدرش مجددا به دادستانی رفت اما در آن‌جا به او گفتند کاری نمی‌توانند انجام دهند و دستور رییس زندان باید اجرا شود.»

به کزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی زیادی در طی سال‌های اخیر برای داشتن پابند و دستبند در زمان انتقال به بیمارستان برای معاینه و یا عمل جراحی اعتراض کرده و از انجام معاینات پزشکی به این شکل خودداری کرده‌اند. آن‌ها این رفتار را غیرانسانی می‌دانند.