خلخالی: من حاکم شرع بوده و هستم

0
660

روزنامه بامداد- اول خرداد ۱۳۵۸

شهرام همایون بعد از شورش ۵۷ روزنامه بامداد را منتشر کرد، در روزنامه بامداد افرادی چون: جمشید چالنگی، ربانی، ضابطی، ملک محمدی، خرسند و … به همراه وی مشغول به نشر روزنامه شدند