خزانه داری آمریکا دستور لغو بخشی از تحریم های ایران را صادر کرد

0
170

مرکز مطالعات خلیج فارس به نقل از المانیتور گزارش کرد، وزارت خزانه داری آمریکا نهادهای مستقر در ایران را که به دلیل مشارکت در برنامه موشک های بالستیک ایران توسط دولت ترامپ تحریم شده بودند ، از فهرست تحریم ها حذف کرد.