خرمای ماه رمضان کیلویی 9000 تومان..!

0
133

دبیر انجمن خرما از قیمت 9000 تومانی هر کیلوگرم خرما در ماه رمضان خبر داد و گفت: قیمت منطقی برای هرکیلوگرم خرما در بازار مصرف 3500 تا 4000 تومان است و باید بر قیمت‌های غیرمنطقی که سود آن به جیب عده‌ایی دلال می‌رود نظارت و کنترل بیشتری صورت گیرد.

 ایسنا گزارش داد ؛ علی اصغر موسوی اظهارکرد: با توجه به اینکه خرمای عرضه شده در ماه رمضان امسال محصول ذخیره شده سال گذشته است قیمت آن باید با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی و هزینه‌های نگهداری و حمل و نقل تعیین شود اما برخی سودجویان و دلالان امروز بیش از 300 درصد سود از این بازار به جیب می زنند.

وی افزود: هرکیلوگرم خرما در فصل برداشت سال گذشته 1500 تا 2000 تومان خریداری شد و برای نگهداری آن کنون نهایتا کیلویی 100 تومان هزینه شده است در حالی قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم خرما به 5500 تا 6000 تومان رسیده است و کیلویی 9000 تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

دبیر انجمن خرما تاکید کرد: با توجه به اینکه بازار خرما در کشور در اختیار عده ی معدودی قرار دارد و آن ها با نفوذ خود هر کاری که بخواهند می کنند می توان قیمت این محصول را با شناسایی آن ها کنترل کرد.

موسوی ادامه داد: در کشوری مانند انگلستان اگر تولید 25 درصد هر محصولی در اختیار یک تولیدکننده قرار داشته باشد باید آن تولیدکننده هر ماه گزارش کاملی از تولید، عرضه، قیمت و سود حاصل از فروش خود را به دولت ارائه دهد.

به گفته وی حداکثر قیمت منطقی برای هر کیلوگرم خرما در ماه رمضان 4000 تومان است و باید نظارت و کنترل بیشتری بر قیمت‌های غیر منطقی خرما در بازار صورت گیرد.