خبرنگار امنیتی اسرائیل: دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود

0
245

رونن برگمن، خبرنگار امنیتی اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که دستگاه انفجاری که موجب خسارت نطنز شد به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود و از راه دور فعال شده است.