خبرنگاران از بازرسی خانه‌به‌خانه در کابل خبر می‌دهند

0
273

بنا بر گزارش های خبرگزاری های بین المللی، طالبان بدنبال کارمندان دولت، سربازان، نیروهای پلیس، امنیتی و شهروندانی می باشند که با دولت‌ها و سازمان‌های خارجی کار یا به گونه ای همکاری می‌کردند. جستجوی خانه به خانه توسط این گروه اسلامگرا آغاز گشته است.