خاویار صادراتی کیلویی 6000000 تومان

0
360

قیمت گمرکی هر کیلو خاویار صادراتی در سه ماهه اول امسال به 2000 دلار می‌رسد و این در حالی ‌است که این قیمت در سال قبل حدود 870 دلار بوده ‌است، به این ترتیب قیمت هرکیلو خاویار صادراتی امسال به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

هر کیلو خاویار صادراتی ایران بین 1500 تا 2200 دلار یعنی نزدیک به پنج تا بیش از 6 میلیون تومان ارزش دارد که در فصل اول امسال بیش از 200 کیلو از آن به چهار کشور دنیا صادر شد.

آمار اقلام صادراتی ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته هفت کشور اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک،‌ لوکزامبورگ، آلمان و امارات مشتری خاویار ایران بوده‌اند.

بزرگترین خریدار خاویار ایران در دوازده ماهه سال قبل آلمان بوده‌است که در این مدت بیش از 200 کیلوگرم خاویار از ایران خریداری کرده‌ و پس از آلمان، بیشترین صادرات این محصول به بلژیک بوده ‌است.

به این ترتیب صادرات خاویار ایران در دوازده ماهه سال گذشته به حدود 700 کیلو می‌رسد، اما قیمت هر کیلو خاویار صادراتی در سال گذشته حدود 870 دلار یعنی نزدیک به 2.5 میلیون تومان بوده ‌است.

به این ترتیب درحالیکه به نظر می‌رسد قیمت هر کیلو خاویار در سال گذشته کمتر از نصف قیمت خاویار صادراتی طی سه ماهه اول سال جاری بوده است، ارزش کل صادرات این محصول در سال قبل به کمتر از 617 هزار و 500 دلار می‌رسد که ارزش ریالی آن کمتر از دو میلیارد تومان است.

اما طی سال جاری صادرات حدود 200 کیلوگرم خاویار به کشورهای آلمان، امارات، انگلستان و ایتالیا بیش از 400 هزار دلار را نصیب ایران کرده‌ است.

محاسبه قیمت گمرکی خاویار صادراتی بر اساس فهرست کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران طی سه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو خاویار برای صادرات در این مدت بین 1500 تا 2200 دلار بوده‌است که البته بیشترین میزان صادرات در این مدت با قیمت 2000 دلار و به کشور انگلستان بوده‌است.

به گزارش ایسنا، در واقع بر اساس این آمارها انگلستان در فصل بهار خریدار نیمی از کل خاویار صادر شده ایران بوده‌است. در عین حال آلمان که در سال گذشته بزرگترین مشتری خاویار ایران بوده‌است در سه ماهه اول امسال تنها 17 کیلوگرم خاویار از ایران خریده‌ است.

صادرات خاویار با قیمت کیلویی 2000 دلار یعنی نزدیک به 6 میلیون تومان طی سه ماهه اول امسال مجموعا حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان را نصیب ایران کرد.