خانواده بی‌خانمان در حاشیه تهران

0
837

تصاویر زیر بازگو کننده‌ی زندگی خانواده‌ای است که به دلیل مشکلات متعدد ناچار به زندگی کردن در بیابان‌های اطراف تهران هستند. شاید نتوانیم اسمش را بگذاریم حاشیه نشینی چون شرایط اینجا اسف بار‌تر از آن چیزیست که درباره حاشینه نشینی دیده و شنیده ایم.

کودکانی که زندگی و دنیای کودکانه برایشان معنایی ندارد و از روی تهی دستی مجبور به کار کردن هستند و به دنبال آن از تحصیل و بسیار از حقوق اجتماعی محروم. از نزدیک که حالشان را جویا شدیم می‌گویند هیچ نهاد و سازمانی به آنها توجهی ندارد. نبود آب آشامیدنی، محروم بودن از خدمات پزشکی وحمایت‌های درمانی و آموزشی از جمله مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.