خانم بسمه جبوری در ۸۲ ـ مین روز اعتصاب غذا به کما فرو رفت

0
163

روز دوشنبه ۸ تیر ماه  زن زندانی عراقی در ۸۲ ـ مین روز اعتصاب غذا به کما فرو رفت و با فریادهای همبندیانش او را بصورت اورژانس به بیمارستانی در ورامین منتقل وصبح روز سه شنبه وی را مجددا به زندان قرچک ورامین منتقل نمودند . پزشک معالج وی طی نامه ای به جعفری دولت آبادی نوشته است  در صورت ادامه یافتن اعتصاب غذای وی، او دچار سکته مغزی خواهد شد و خطر مرگ وی را تهدید می کند .

خانم بسمه جبوری دچار ضربان قلب نامنظم  و همچنین  افت فشار خون گردیده است. وزن و بینایی وی شدیدا کاهش یافته  و دچار ناراحتیهای حاد دیگری شده است و با خطر جدی مرگ مواجه است.وی همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد.

جعفری دولت آبادی  دادستان ولی فقیه در تهران این زن زندانی بی دفاع را به سوی مرگ سوق می دهد.

از طرفی دیگر ۲ زن پاسدار بند زندان قرچک ورامین به نام های خاکی و امیری  فشارها و اذیت و آزارهای خود را علیه این زن زندانی که در شرایط حاد جسمی می باشد  شدت داده اند.زن پاسدار بند به نام خاکی از شکنجه گران زندان قرچک ورامین است و رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی با زنان زندانی در این زندان دارد.

زن زندانی عراقی  خانم بسمه جبوری محبوس در زندان قرچک ورامین در اعتراض به عدم درمان و عدم به اجرا در آوردن قرارداد حقوقی بین رژیم ولی فقیه و دولت عراق مبنی بر تبادل زندانیان در مورد خویش و شرایط قرون وسطایی حاکم بر این زندان از  ۱۹ فروردین ماه  دست به اعتصاب غذا زد و اعلام نمود تا رسیدن به خواسته هایش به اعتصاب غذای خویش ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی بسمه جبوری ۱۹ ماه است که در زندان مخوف و قرون وسطایی قرچک ورامین زندانی است. او از حداقل امکانات اولیه انسانی محروم می باشد و از بیماری حاد قلبی و کلیوی رنج می برد ولی  زندانبانان ولی فقیه از درمان و دادن دارو به وی خوداری می کنند.