خامنه ای : برخی در کشور مدافع تسلیم در برابر غرب هستند

0
148

علی خامنه ای امروز در ملاقات با اعضای مجلس خبرگان رهبری ادعا کرد که جهان غرب متزلزل شده و همزمان “نظم جدید جهانی” در حال شکل گیری است. او گفت که وظیفۀ جمهوری اسلامی در این مرحله مشارکت در شکلگیری نظم جدید جهانی مورد ادعای او و نقش آفرینی در آن بر پایۀ اقتدار در سه عرصۀ علم و فنون، اقتصاد و فرهنگ است.
به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی خامنه ای همچنین گفت که دو پایۀ اصلی فرهنگ غرب در حوزه های “فکری و ارزشی” و “نظامی و سیاسی” دچار چالش و تزلزل های جدی شده اند. او سپس ادعا کرد که مهمترین عامل این تزلزل برپایی جمهوری اسلامی ایران است که وی از آن به عنوان “نظامی مبتنی بر تفکرات اسلامی و حرکت انقلابی” یاد کرد.
با این حال، بی آنکه نامی از کسی ببرد، اعتراف کرد که برخی افراد در کشور معتقدند که “ایران در مقابل غرب یک راه بیشتر ندارد و آن هم تسلیم است. و اگر با رضایت خود تسلیم نشویم، آنها، یعنی کشورهای غربی، ایران را با فشار تحریم های سیاسی و اقتصادی و زور نظامی وادار به تسلیم خواهند کرد.”
آخامنه ای سپس گفت که “این تحلیل غلط و خطرناک است”، زیرا به گفتۀ او خلاف واقعیات جهان و منطقه است.
علی خامنه ای یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی را در حال حاضر آمادگی کشور برای نقش آفرینی در نظم جدید جهانی “از طریق قویتر کردن کشور” دانست و افزود که لازمۀ تقویت کردن کشور استفاده از طرفداران جمهوری اسلامی در منطقه است که رهبر جمهوری اسلامی از آن با عنوان “عمق راهبردی” این کشور یاد کرد. خامنه ای سپس گفت : جمهوری اسلامی در عین حال “در آمریکای لاتین و قسمت های مهمی از آسیا”، “عمق راهبردی” یا در واقع “طرفدار” دارد که باید از آنها نیز به درستی استفاده کند.
وی در پایان حمایت از دولت حسن روحانی و دستگاه های اجرایی را وظیفۀ همه دانست و گفت که البته این حمایت به معنای انتقاد نکردن از دولت نیست، هر چند انتقادها نباید به صورت تخریب باشند.