چرا حکومت کنونی ونزوئلا باید سرنگون شود؟ نه فقط به خاطر سقوط در دیکتاتوری که افتادن در دام تروریست

0
317

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf)

اعتراضات و اعتصابات در ونزوئلا باید تداوم یابد تا به سقوط حکومت کنونی ونزوئلا منجر شود و گرنه نه تنها یک دیکتاتوری سیاه دیگر را در جهان شاهد خواهیم بود، که علاوه بر آن، “ونزوئلا و مناطقی از آمریکای لاتین” در آینده نزدیک همچون خاورمیانه امروز چنان به دامن تروریست سقوط خواهد کرد که جریان های چپ و راست از آن به وحشت خواهند افتاد.

این اشتباه مرگبار را رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، چاوز مرتکب شد. او با نزدیکی به رژیم ایران و حزب الله لبنان، در ازای دریافت پول و کمک به سرمایه گذاری در کشورش، پای سپاه قدس ایران و حزب الله لبنان را به ونزوئلا گشود. آنان با پشتیبانی های دولتی و حمایت سرویس های امنیتی ونزوئلا به نام مقابله با امپریالیسم از طریق جنگ های نامتقارن، عملاً در حال رسوخ به تمامی لایه های زیرین جامعه، به خصوص در حوزه کارهای قاچاق و اقتصادی غیررسمی هستند. می دانید که اولین رسوخ این دزدان فاسد به کجا بوده است؟ قاچاق مواد مخدر و انواع کارهای خلاف، از جمله روسپی گری. حتی پاسدار رژیم ایران با تعدادی از روسپیان بومی ازدواج کردند و مشغول یادگیری زبان و فرهنگ لاتین تباران اند. چرا؟ هدف نخست در دست گرفتن اقتصاد غیررسمی است. پس از این که با مشارکت، همکاری، تهدید، تطمیع و حذف دیگران به درون باندهای قاچاق نفوذ کردند، و مدیریت آن ها را در دست گرفتند و شبکه پولشویی شان را به آمریکای لاتین رساندند، اقتصاد غیررسمی را در دست بگیرند و با درآمد حاصل از به در دست گرفتن اقتصاد رسمی از طریق خریدن، کنار زدن یا حذف دیگران با حمایت نیروهای امنیتی مبادرت ورزند و در سایر حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره رسوخ کنند. بعد از آن دیگر کار تمام است، و با خرید و فروش سیاسیون و برخی از فعالان مدنی و حتی روزنامه نگاران، کشور را در دست بگیرند. هر حکومت دست راست، چپ یا دموکراتیکی نیز را که به قدرت رسید، راحت دچار بحران ساخته و زمین بزنند. علاوه بر این، تروریست رژیم ایران از طریق سپاه قدس و حزب الله لبنان را به قاره آمریکا و مرزهای جنوبی ایالات متحده آمریکا بکشانند. اگر هر چه زودتر حکومت فعلی ونزوئلا که مأمور مرتبط با حزب الله لبنان را مشاورش ساخته و در حال عملی سازی این نقشه کثیف است، سرنگون نشود، چیزی نخواهد گذشت که آمریکای لاتین همچون خاورمیانه “منفجر و ویران” خواهد شد و حتی به “ورطه جنگ های داخلی” کشیده می شود.

پاپ با “حسن نیتی” که “همگان در او سراغ” داریم، در گذشته و اینک سعی کرده بین اپوزیسیون و مادورو آشتی دهد، (همچنان که در گذشته بدرستی در دیگر نقاط جهان صورت داده) اما امروز این آشتی منجر به “رشد و گسترش تروریست” در ونزوئلا و آمریکای لاتین خواهد شد. آشتی اگر در بسیاری از موارد و مناطق چاره ساز بوده، اینک در ونزوئلا نیست و تنها “فاجعه” به بار می آورد. چون “حتی صلح و صلح طلبی نیز باید آگاهانه صورت گیرد”. ملت ونزوئلا اگر امروز به پا نخیزند، فردا خیلی دیر است و باید بدانند نامسئولینی از شما که مأموران رژیم ایران را به عنوان شریک شان برگزیده اند، بسیار نادان تر از آن اند که بدانند نه فقط شما که خود و فرزندان شان را به چه چاهی فرو می برند. فشارهای داخلی و خارجی موازی با اعتراضات خیابانی و به خصوص اعتصابات همگانی و فلج کننده باید اوج بگیرد و تا سرنگونی کامل تداوم یابد.