حکم دادستان‌های ترکیه برای فتح‌الله گولن: حبس به مدت ۱۹۰۰ سال!

0
287

دادستان‌های ترکیه خواستار صدور حکم حبس، به مدت ۱۹۰۰ سال برای فتح‌الله گولن شدند.

به گزارش رسانه های درون مرزی، برخی از دادستان های ترکیه، خواستار صدور دو حکم، اعم از حبس ابد و حبس به مدت ۱۹۰۰ سال علیه “فتح الله گولن” رقیب تبعیدی اردوغان و متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ترکیه شدند.

براساس کیفرخواست ۲۵۲۷ صفحه ای که دادستان های منطقه “اوشاک” در غرب ترکیه آن را تأیید کرده اند، “فتح الله گولن” به تلاش برای براندازی دولت با استفاده از زور و تشکیل و رهبری یک گروه تروریستی مسلح متهم است.

دولت ترکیه، فتح الله گولن را به پایه ریزی این کودتا متهم کرده است