حمله وحشیانه گارد زندان گوهردشت کرج به بند زندانیان سیاسی و تهدید به حذف فیزیکی آنها

0
380

بنا به گزارشات رسیده حمله وحشیانه گارد ویژه زندان گوهردشت کرج به بند زندانیان سیاسی و تهدید به انتقال آنها به بندهای که عوامل مافیایی وزارت اطلاعات در آن فعال هستند شدند.

در طی روزهای اخیر گارد ویژه زندان گوهردشت کرج در ساعت ۹ شب به دستور مستقیم فردی به نام  مصطفی محبی رئیس سازمان زندانها  به بهانه بازرسی به بند ۴ سالن ۱۰  زندان گوهردشت کرج زندانیان سیاسی یورش بردند و زندانیان سیاسی را تهدید کردند که اگر دست از مطالبات خود نکشند به بندهای عمومی فرستاده می شوند تا توسط باند مافیایی زندان که تحت نظارت و دستورمستقیم مسئولین زندان به ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادن زندانیان معترض می پردازند با چاقو و دشنه مورد استقبال قرار گیرند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛لازم به ذکر است که زندانیان سیاسی گوهردشت کرج در اعتراض به سرقت وسایل شخصی شان توسط زندانبانان ولی فقیه در پی انتقالشان به بند ایزوله شده ۴ سالن ۱۰ از ۳ هفته پیش، از گرفتن غذای زندان خودداری کرده اند و همزمان به دستور مصطفی محبی ریس سازمان زندانها فروش فروشگاه زندان محدود و بعضا متوقف شده است تا جاییکه زندانیان سیاسی نمی توانند مواد غذایی و احتیاجات اولیه خودرا خریداری کنند.