حمله وحشیانه گارد زندان گوهردشت به زندانیان بی دفاع

0
163

بنابه گزارشات رسیده حمله مکرر و وحشیانه گارد ویژه  زندان گوهردشت کرج به زندانیان بی دفاع این  زندان و ضرب و شتم کردن آنها که منجر به مصدوم شدن آنها شده است.

در طی روزهای گذشته گارد ویژه زندان گوهردشت کرج  چندین بار به بندهای زندانیان عادی یورش برده و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده است.

آخرین مورد آن روز  پنجشنبه ۲۳ آذرماه بود که ساعت ۲۱:۳۰ گارد ویژه زندان به بند ۴ سالن ۱۱ یورش بردند و در این یورش وحشیانه زندانی احمد ریحانی حدودا ۲۶ ساله که ۲ سال و نیم است در زندان بسر می برد به شدت از ناحیه دست و پا مجروح شده است و به گزارش همبندیانش تمام بدن او کبود شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ این یورش وحشیانه و غیر انسانی به دستور ضیایی ریس زندان گوهردشت کرج،سیدسادات ریس حفاظت زندان و قبادی و محمدی مدیران داخله زندان صورت گرفته و توسط خانلری افسر گارد ویژه زندان به اجرا گذاشته شد. خانلری شخصا زندانی  احمد ریحانی را وحشیانه شکنجه داده است.