حمله افراد ناشناس به دفتر کار دکتر مصطفی آزمایش در پاریس

0
253

مصطفی آزمایش، فعال حقوق دراویش و مسئول روابط بین المللی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران از حمله افراد ناشناس به دفتر کارش در شهر پاریس خبر داده است.

در جریان این دستبرد، چند رایانه و حافظه‌های کامپیوتری به همراه برخی اوراق و اسناد به سرقت رفته است.

پلیس و کارشناسان اداره آگاهی شهر پاریس با حضور در صحنه جرم، به آقای آزمایش گفته‌اند: “سارقان هیچ اثرانگشتی از خود باقی نگذاشته‌اند و از نحوه زیر و رو کردن کاغذها و مدارک مشخص است که دنبال چیزی جز اموال مادی بوده‌اند.”

مصطفی آزمایش از اینکه مهاجمان از این دستبرد چه قصدی را دنبال می‌کرده‌اند اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛ یاد آور می شود روز گذشته نیز به طور مشابه منزل شخصی خانم نسرین ستوده نیز مورد دستبرد قرار گرفت.