حملات حقوق بشری به رژیم ایران باید ادامه یابد؛ بی وقفه و پی در پی

0
134

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری

عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf)

اقدام اخیر پارلمان اروپایی در صدور بیانه ای در زمینه وضع اسفبار حقوق بشر ایران بسیار به جا و به موقع بود و این چیزی است که دقیقاً از اروپایی ها و غربی ها در تعامل با مقامات و نامسئولان حکومت ایران انتظار می رود که انجام دهند و همچون آمریکا که همواره در این زمینه رژیم دیکتاتور ایران را زیر ضرب گرفته، به آنان نشان دهند که هر توافقی در زمینه دیگر موجب نخواهد شد که آنان نسبت به تضییع حقوق انسانی و تبعیض به اقوام و اقلیت ها و زنان در ایران چشم پوشی کنند.

تنها یک تلنگر پارلمان اروپایی چنان موج قدرتمندی را در ایران صادر کرد که منجر به یک زلزله سیاسی در کشور شد و بحران آن مقامات و نامسئولان رژیم را در نهادهای مختلف به جان هم انداخت. باید این اقدامات ادامه یابد و توسط دولت های اروپایی و غربی و همین طور انواعی از نهادهای مدنی پی در پی چون یک کیسه بوکس به رژیم ضربه وارد کند و در راه مبارزه مدنی، برای حکومت بحران سازی کند. گزارش احمد شهید نیز بسیار دقیق و صحیح بود و همان گونه که او در مصاحبه اش نیز اعلام کرد، پاسخ های تند و توهین آمیز رژیم به او و حتی دبیرکل سازمان ملل ثابت می کند که وقتی آنان این گونه توسط مقامات مختلف حکومتی از دولت و قوه قضاییه گرفته تا مجلس و خطبه های نماز جمعه مورد حمله واقع می شوند، چه بر سر مردم بی دفاع ایران می آورند و مردم از دست ظلم یک نهاد حتی نمی توانند به نهادی دیگر پنهان ببرند و تظلم خواهی کنند. درضمن، نشان می دهد که مقامات و نامسئولان رژیم جملگی در جریان انواعی از شکنجه ها و فشارها و تبعیض های سازمان یافته حکومتی هستند که یکپارچه دفاع می کنند و از این روی، به لیست سیاه مقامات و مزدوران حکومت ایران که قبلاً تشکیل شده، باید نفراتی افزوده شود: بازجویان و دادستان ها و قضاتی در شهرستان ها که احکام ظالمانه صادر می کنند؛ به خصوص کسانی از ایشان که در استان های مرزی که اقوام و اقلیت های ایرانی ساکن هستند، فعالیت می کنند. علاوه بر آن، لیستی از سران رده دوم سپاه که در این ظلم و نقض سیستماتیک نقش دارند و همین طور لیستی از نیروهای امنیتی که در طول این سال ها پشت مدیریت تمامی این موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده اند. همینطور، کلیه کسانی که در مجلس و شورای نگهبان قوانینی را تصویب و تأیید می کنند که ناقض حقوق شهروندان و زنان است. فهرست “تحریم ها و محدودیت ها” برای لیست سیاه رژیم نیز باید افزوده شود و همین طور به محض سفر به خارج از کشور توسط پلیس بین الملل باید “دستگیر و محاکمه” شوند.

برخلاف آنچه بسیاری از معترضان و مخالفان رژیم ایران درباره نمایندگانی از رژیم که اینک در داخل و خارج از وضع حقوق بشر ایران دفاع می کنند، می پندارند و ایشان را بددهن، گستاخ و حتی پاچه دریده می شمارند که باید تغییر کنند، باید بگویم این اشخاص بهترین نامسئولان حکومت ایران برای معرفی وضعیت واقعی حقوق بشر ایران اند و چهره عریان و بزک نشده رژیم ایران را معرفی می سازند. آیا وضعیت واقعی حقوق بشر در ایران تغییر کرده که نمایندگان مدافع رژیم در داخل و خارج تغییر کنند؟ وقتی پاسخ منفی است، یعنی پس کسانی نیز که از آن دفاع می کنند، چه بهتر که عملاً انعکاس دهنده میزان وخامت اوضاع حقوق بشر ایران برای افکار عمومی جهانیان و همدستی کلیه مقامات رژیم ایران در آن باشند؛ چنان که در اظهارات احمد شهید پیرامون حملات نمایندگان رژیم به او و بان کی مون نیز بود.

مسئولان و نمایندگان غربی و فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در سراسر جهان باید توجه کنند، در عین زمانی که کشورهای ۱+۵ طی مذاکرات و توافقات شان با ایران، تحریم هایی را برمی دارند یا تخفیف می دهند، باید تحریم های جدیدی برحسب نقض حقوق بشر رژیم وضع کنند و این حرفه ای ترین و انسانی ترین کاری است که برای تحریم کسانی می توان انجام داد که در خواب و خیال آن بسر می برند که طی ساخت و پاخت با کشورهای بزرگ جهان، از نقض حقوق بشر و سایر تخلفات شان در منطقه چشم پوشی شود. رژیم ایران، بهار عربی را کاملاً باخته و متحدانش در منطقه هم منزوی و هم قتل عام می شوند و به خصوص در عراق و سوریه هر روز خبرهای ناگوارتری را دارند و در ایران نیز در کنار وخامت اوضاع اقتصادی، بحران پشت بحران است که می آید و نارضایتی مردمی و نفرت عمومی از رژیم نیز در گزارشات امنیتی خودشان هم به گوش شان رسیده است. این کیسه بوکس را با ضربات پیاپی در داخل و خارج نباید لحظه ای آرام بگذاریم و رها کنیم.

.