حمایت و پشتیبانی جمعی از زندانیان سیاسی از فراخوان کانون معلمان ایران

0
156

جمعی اززندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در بیانیه ای از ملت ایران تقاضا کردند که از تظاهرات روز دهم اسفندماه کانون صنفی معلمان در سراسر ایران حمایت کنند.

این بیانیه جهت اطلاع عموم و انتشار در اختیار رسانه ها  قرار داده شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ متن این بیانیه به شرح زیر است :

هموطنان گرامی،

« ۲۵ بهمن » شروعی بود تا خفقان و سرکوب حاکم را که بویژه در چند سال اخیر اعمال شده بود، به چالش بکشد. خوشبختانه این فراخوان ، امید به حرکت و جنبش را زنده تر کرد.

اینک هر روز بر تعداد و گستره اعتراضات و اعتصابات شهروندان زیر ستم افزوده می شود و معلمین روز « ۱۰ اسفند فراخوان عمومی » داده اند.

خوشبختانه هر روز طبقات گوناگون اجتماعی  بیش از پیش در می یابند که تنها راه رهایی و رسیدن به مطالبات اساسی و رهایی از سرکوب، فقر، بیکاری، فساد عظیم و همه جانبه حکومتی و اجتماعی ، گسترش اعتراضات مدنی و دمکراتیک است.

از این فراخوان عمومی حمایت کنید و توجه داشته باشید که گرفتن عکس و فیلم از کوچکترین اعتراض وحرکتی ، مهمترین عمل می باشد.

پاینده باد ایران

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

اسفند ماه ۱۳۹۳

خالد حردانی، افشین حیرتیان، شاهرخ زمانی، حشمت الله طبرزدی