حمایت تد باد، نماینده کنگره آمریکا از قیام مردم خوزستان

0
137

بار دیگر مردم ایران در برابر رژیم وحشی تهران ایستاده‌اند. آمریکا باید پشت کسانی را داشته باشد که برای آزادی فریاد می‌زنند. اعتراضات‌ ایران