حلیمه صدف کریمی، نماینده ولایت جوزجان: زنان و دختران به عنوان برده جنسی به پاکستان برده می‌شوند

0
541

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از  خبرگزاری جمهور؛ بانو کریمی روز گذشته در نشست خبری بیان داشت:” چرا امروز امنیت شهروندی نداریم، چرا به صدای مردم ما کسی لبیک نمی‌گوید، شرم است، امروز چادری که زنان در بین طالبان پوشیده‌اند باید حکومت بپوشد”.

وی در ادامه گفت:” من صدای دردی زن و طفلی هستم که امروز تیرباران می‌شوند، من درد او برادری هستم که امروز فرزندان شهیدش‌ را دفن کرده نمی‌تواند، من صدای او زن و دختری هستم که پاکستان واکسینه کرده زیر نام جنازه به منظور برده جنسی به پاکستان انتقال داده می‌شود”.

بانو کریمی می‌گوید:” کسانی که داد از ننگ و ناموس می‌زنند کجا هستند! امروز زنان و دختران شما را  پاکستان به عنوان برده جنسی می‌برند، چرا بر نمی‌خیزید کور و کر هستید”.

این نماینده مجلس افزود:” امروز اطفال شیرخوار، زن سرباز ارتش که قهرمانانه در مقابل دشمن می‌جنگد، خواهرکارمند دولت تیرباران و یا به عنوان برده جنسی گرفته می‌شود”.