حسن عباسی بازداشت شد

3
236

حسن عباسی با شکایت ارتش جمهوری اسلامی ایران و با حکم بازپرس دادسرای نظامی بازداشت شد

به گزارش سایت اندیشکده یقین که ریاست آن برعهده حسن عباسی است، خبر این بازداشت را منتشر کرده است.

براساس این گزارش، ارتش به دلیل سخنان تند عباسی علیه این نهاد نظامی، از او شکایت کرده بود.

طی هفته های اخیر، واکنش های متعددی نسبت به این اظهارات ایران شده بود و حتی ارتش و سپاه نیز، چند بار این سخنان را محکوم کردند.

پس از این واکنش ها، حسن عباسی نامه ای عذرخواهی خطاب به ارتش نوشت.

عباسی در خلال نامه ی عذرخواهی اش، سعی کرده بود انتشار این ویدیو را (که آن را سیاسی خوانده بود) مقدم بر محتوای آن جلوه دهد.

ورود دادستانی نظامی به موضوع فیلم حسن عباسی

دادستان نظامی تهران از ورود این مرجع قضایی به موضوع فیلم منتشره شده حاوی مطالبی درباره ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران گفت: با توجه به اینکه در این فیلم، سخنان ناروایی درباره ارتش ایران مطرح شده بود، متعاقب شکایات واصله از برخی مقامات و مراجع رسمی از جمله ارتش، دادسرای نظامی تهران بر اساس وظایف قانونی خود و به منظور جلوگیری از خدشه وارد آمدن به وحدت و جایگاه نیروهای مسلح، آقای حسن عباسی را به عنوان متهم احضار و طی دو جلسه از وی تحقیق به عمل آمده است.

وی افزود: نهایتاً با توجه به شواهد و قرائن موجود، درباره وی به اتهام نشر اکاذیب و فراهم کردن جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح، با توجه سوابق قبلی، قرار وثیقه صادر ولی به دلیل خودداری نامبرده از تودیع وثیقه، روانه بازداشتگاه شد.

دادستان نظامی تهران وحدت موجود بین نیروهای مسلّح را از مظاهر اقتدار ملی برشمرد و افزود: اقتدار نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، موجب شده که کشور ما به جزیره ثبات و امن در منطقه تبدیل شود.

به گزارش سایت های درون مرزی؛ وی در پایان تاکید کرد: همه نیروهای مسلح با هماهنگی کامل، با قدرت از ملت و کشور حفاظت و حراست می کنند لذا هرگونه بیان نسنجیده که شائبه هایی بوجود آورد اقدامی ضد امنیت ملی محسوب شده و سازمان قضایی نیروهای مسلح در حیطه وظایف خود با آن برخورد قانونی می نماید.

3 دیدگاه‌ها

  1. حسن عباسی حرف خوبی نزده ولی او یک نظامی نیست و دادگاه نظامی حقی درباره او ندارد.این یک تخلف و بی قانونی است.ارتش می تواند فقط افراد نظامی خود را بازداشت و محاکمه کند .ان هم تا زمان اشتغال.

  2. حسن عباسی حرف خوبی نزده ولی او یک نظامی نیست و دادگاه نظامی حقی درباره او ندارد.این یک تخلف و بی قانونی است.ارتش می تواند فقط افراد نظامی خود را بازداشت و محاکمه کند .ان هم تا زمان اشتغال.اگر قرار بر این باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

  3. حسن عباسی حرف خوبی نزده ولی او یک نظامی نیست و دادگاه نظامی حقی درباره او ندارد.این یک تخلف و بی قانونی است.ارتش می تواند فقط افراد نظامی خود را بازداشت و محاکمه کند .ان هم تا زمان اشتغال.اگر قرار بر این باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.همه چیز باید بر اساس قانون باشد.افراد غیر نظامی هیچ ارتباطی با دادستانی و محاکم نظامی ندارند و این کار و این کارها مصداق به عینه تخلف و بی قانونی است.

Comments are closed.