حسن روحانی با 36 درصد اول، حداد عادل زیر یک درصد آخر..

0
182

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ در آخرین نظرسنجی سایت خبری «انتخاب» ، حاوی نتایج متفاوتی ا پیش بینی های پیشین است که احتمالآً با خروج هاشمی از صحنه انتخابات ، اندکی از آرای وی به سوی روحانی  سرازیر شده است.

در این نظرسنجی که 3 روز در صفحه نخست این تارنما بود، نزدیک به 53 هزار نفر شرکت کردند که بیش از 36 درصد شرکت کنندگان حسن روحانی را گزینه درست می دانند.