حداکثر سرعت مجاز در معابر مختلف پایتخت اعلام شد

0
145

پلیس راهور تهران بزرگ حداکثر سرعت مجاز در معابر مختلف پایتخت را اعلام کرد.

سرگرد مسلم تیموری، رئیس اداره حمل و نقل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۲۶ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، میزان سرعت وسایل نقلیه در خیابان‌های اصلی، فرعی، میادین، معابر محلی و بزرگراه‌ها به شرح زیر است:

خیابان‌های اصلی: حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت

خیابان‌های فرعی: حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت

خیابان‌های محلی و میادین: حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت

بزرگراه‌ها: حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت

به گزارش شهرنوشت، شهروندان باید توجه داشته باشند در معابر بزرگراهی تهران حداکثر سرعت‌ مجاز بین ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ متغیر است و رانندگان می‌بایست در هر بزرگراه با توجه به تابلوهای حداکثر سرعت، حرکت کنند.