جی سولومون، روزنامه نگار و افشا کننده مذاکرات محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا از کار اخراج شد

0
159

روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرده است که یکی از روزنامه نگاران چیره دست خود را بدلیل «نقض قواعد اخلاقی حرفه ای» اخراج کرده است. ظاهرا این روزنامه نگار بخاطر احتمال روابط  مالی اش با “فرهاد عظیما” سرمایه دار آمریکایی ایرانی تبار اخراج شده است.

داو جونز، شرکت انتشاراتی مالک وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن با انتشار خبرنامه ای گفته است که “جی سولومون”، فرستاده امور بین المللی روزنامه و نویسنده کتابی درباره ایران، دیگر« کارمند وال ستریت ژورنال نیست.»

داو جونز در این خبرنامه تاکید کرده است : « ما از اقدامات و داوری نادرست جی سولومون شدیدا ناراحت هستیم.»

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه گزارش داده است که روابط مالی مشکوک جی سولومون با فرهاد عظیما، در تحقیقات خبرگزاری آسوشتیدپرس مطرح شده است.

داوجونز در خبرنامه خود با اشاره به این تحقیقات نوشته است که اتهامات مطرح شده در تحقیقات آسوشتیدپرس خیلی جدی است و با توجه به تحقیقات خود این شرکت، جی سولومون، تعهدات و نورم های اخلاقی روزنامه نگاری را نقض کرده است.

خبرگزاری فرانسه از قول آسوشتید پرس نوشته است که جی سولومون از فرهاد عظیما احتمالا چندین سهام دریافت کرده است. بنابر این گزارش، فرهاد عظیما که در اصل متولد ایران است، با سازمان اطلاعاتی آمریکا، سیا، رابطه دارد. جی سولومون هرگونه رابطه مالی با فرهاد عظیما را رد کرده است.

بگزارش خبرگزاری فرانسه درسایت شخصی اش جی سولومون آمده است که اولین روزنامه نگار آمریکایی بود که مذاکرات محرمانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را که به توافق سال ۲۰۱۵ و محدود کردن برنامه اتمی ایران انجامید، افشا کرد. ظاهرا فرهاد عظیما یکی از منابع مورد استناد جی سولومون درباره این مذاکرات بوده است.

جی سولومون یکی از باتجربه ترین روزنامه نگاران آمریکایی است که طی دو دهه اخیر گزارشهای زیادی از آسیا، آفریقا و شرق دور تهیه کرده است. او سه بار نامزد جایزه پولیتزر شده است.