“جود لاو” در نقش دوم فيلم “نابغه”

0
538

“جود لاو” جايگزين “مايکل فاسنيدر” در فيلم ” نابغه” (Geniuse ) شد.

بازيگر فيلم عوارض جانبي قراراست نقش “توماس ولف” يکي از نويسندگان معروف را درمقابل” کامين فرث” و ” نيکول کيدمن” ايفاکند.

“نابغه” فيلمي برگرفته از کتاب اسکات برگ تحت عنوان “مکس پرکينز” ويراستار نابغه است “کابين فرث” در نقش ويراستار معروف کتاب ” مکس پرکينز” ظاهر مي شود که با غولهاي ادبي همچون ” اسکات فتينر جرالد” ، ” ارنست همينگوي” و ” توماس ولف” کار کرده است و فيلمنامه ” جان گوهان” ” نابغه” به کارگرداني”مايکل گراندايج” و فيلمنامه “جان گوهان” از سال 2015 روي پرده مي ورد.

به گزارش سینما خبر؛ ” جود لاو” اخيرا در فيلمهاي “عوارض جانبي” و ” گراندهتل بوداپست” روي پرده رفته است.

www.radio.cz