جنگنده جدید روسیه مقاوم در مقابل اصابت موشک

0
290

جنگنده جدید «سوخوی-۲۵» روسیه در مقابل اصابت موشک آسیب ناپذیر است.

 جنگنده جدید «سوخوی-۲۵ اس ام۳» به ارتش روسیه تحویل داده خواهد شد که در مقابل ضربات موشکی سامانه های پدافند هوایی آسیب ناپذیر است.

اعلام شد که کارایی جنگی نوع جدید در مقایسه با « سوخوی-۲۵» قابل توجه است. در روسیه مجموعه «ویتبسک»ساخته شده است که دفاع در مقابل موشک ها با کلاهک هایی از نوع «استینگر» و یا «ایگلا» را  ممکن می سازد. این سیستم بر تمام بالگردهای « کا-۵۲» و « می-۸» که در سوریه مستقر است، نصب شده است. این سیستم کارایی خود در عمل را نشان داد، وقتی ۸ اکتبر ۲۰۱۶،بالگرد پس از ضربات سیستم موشکی، هیچگونه آسیبی ندید.

جنگنده سو-۲۵ اس ام۳ از امکان زدن اهداف زمینی و نبرد هوایی برخوردار شده است. جنگنده با کمک سیستم ناوبری گلوناس، می تواند دقت اصابت را تا ۱۰ متر کاهش بدهد و حتی در صورت محدودیت دید، هدف را بزند.

به گزارش اسپوتنیک، جنگنده به موشک های مدرن تری مجهز خواهد شد. جنگنده سوخوی-۲۵ اس ام۳ از دیاپازون وسیع سرعت برخوردار است: از تقریبا ۱۰۰۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت.