جمهوری اسلامی شروط اروپا را برای مبادلۀ پایاپای نفت و غذا تحقیرآمیز می‌داند

0
174

علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی، اظهار داشت که این کمیسیون برای بررسی “اینستکس” یا سازوکار پیشنهادی اروپا به جمهوری اسلامی برای مبادلۀ پایاپای نفت در ازای غذا و دارو با حضور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، و همچنین معاونان و مدیران وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

به گفتۀ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این جلسه محمدجواد ظریف ضمن استقبال از سازوکار پیشنهادی از سوی اروپا تأکید کرده است که جمهوری اسلامی شروط اتحادیۀ اروپا را برای اجرای این سازکار نمی پذیرد. به گفتۀ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتحادیۀ اروپا اجرای این سازوکار را به پذیرش مصوبات “اف آی تی اف” در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم مشروط کرده است.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی گفته اند که اتحادیۀ اروپا اجرای سازوکار مبادلۀ پایاپای نفت در ازای غذا و دارو را به مذاکره بر سر برنامۀ موشکی جمهوری اسلامی نیز موکول کرده است. آنان سازوکار مالی پیشنهادی اروپا و همچنین شروط آن را برای جمهوری اسلامی تحقیرآمیز خوانده اند.

به گزارش رادیو فرانسه؛ در این باره صادق آملی لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به کشورهای اروپایی گفته است که “جمهوری اسلامی به هیچ وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس تن به هر خواسته ای نخواهد داد.” صادق آملی لاریجانی سپس پرسیده است : “مگر جمهوری اسلامی ناتوان از تأمین غذا و داروی خود است؟ اصلاً مگر دارو و غذا تحریم بوده که حالا این سازوکار مالی را به عنوان یک امتیاز القاء می‌کنند؟”