جمهوری اسلامی به اروپا برای تضمین و ادامه برجام تا ۱۰ تیر فرصت داد

0
301

جمهوری اسلامی از قدرت های اروپایی می خواهد که تا پایان ماه مه پیشنهاد خود را در شکل یک بسته اقتصادی به جمهوری اسلامی ارائه کنند تا در پی خروج آمریکا از برجام، جمهوری اسلامی در این توافق باقی بماند.

به گزارش رویترز، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی این موضوع را روز جمعه بیان کرد. تهران ظرف چند هفته آینده تصمیم می گیرد که آیا در برجام باقی بماند یا خیر.

مقامات تهران و کشورهای اروپایی امروز دیداری داشتند که نماینده آمریکا به دلیل خروج از برجام حضور نداشت.

جمهوری اسلامی در پی توافق با قدرت های جهانی در سال ۲۰۱۵ موافقت کرد که فعالیت هسته ای خود را کاهش دهد و قدرت های جهانی نیز موافقت کردند که تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی را بردارند. اما در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی، کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی در پی راهی برای حفظ برجام هستند.

کشورهای اروپایی می خواهند که جمهوری اسلامی همچنان از منافع اقتصادی برجام بهره مند شود. اما شماری از کشورهای اروپایی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی گفته اند که روابط تجاری با جمهوری اسلامی را متوقف می کنند.

بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه حمایت خود را از برجام ابراز داشته اند. اما به گزارش رویترز، دیپلمات ها می گویند اقداماتی که می توان برای حفظ برجام در این شرایط کرد، محدود است.

مقامات اروپایی و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دنبال راه هایی هستند که جمهوری اسلامی بتواند همچنان نفت خود را بفروشد و پول آن را دریافت کند و سرمایه گذاری ها نیز راهی جمهوری اسلامی شود.

به گزارش صدای آمریکا؛ اما رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشته است که تهران فکر نمی کند که کار چندانی بتواند صورت بگیرد. این مقام جمهوری اسلامی به رویترز گفته است تا پایان ماه مه، (۱۰ تیرماه) بسته اقتصادی را به جمهوری اسلامی پیشنهاد دهند.