جمهوری اسلامی از نظر شاخص «احساس فساد» در رتبه چندم قرار دارد

0
208

«مجمع جهانی اقتصاد» روز سه شنبه گزارش رقابت پذیری اقتصادهای جهان را منتشر کرد. با استفاده از روش شناسی مرتبط با «شاخص احساس فساد» سازمان شفافیت بین الملل، مجمع جهانی اقتصاد ۱۴۰ کشور را از نظر سطح فساد نیز رتبه بندی کرده است.

بر این اساس، امتیاز صد به کشوری که فساد ندارد، تعلق گرفته و نمره صفر نیز به فاسدترین کشور داده شده است.

به نوشته بیزنس اینسایدر، فاسدترین کشورها از نظر مجمع جهانی اقتصاد عمدتا در آفریقا، آمریکای مرکزی، و خاورمیانه قرار دارند که نظام های حقوقی و حکومتی ضعیف دارند و فقر به طور گسترده در آنها جریان دارد.

برای نمونه، یمن که وسط یک جنگ ویرانگر است، فاسدترین کشور نام گرفته است اما چند کشور که جزء ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان هستند نیز در فهرست کشورهای فاسد قرار دارند.

بیزنس اینسایدر، نام کشورهایی که امتیاز ۰ تا ۳۰ گرفته اند را به عنوان کشورهای فاسد منتشر کرده است.

یمن با امتیاز ۱۶ فاسد ترین کشور است.

در رتبه دوم فاسد ترین کشورها، ونزوئلا با ۱۸ امتیاز قرار دارد.

تاجیکستان با امتیاز ۲۱ در رتبه پنجم است.

زیمبابوه با ۲۲ امتیاز در رتبه هشتم است.

لبنان با ۲۸ امتیاز در رتبه ۱۷ قرار دارد.

به گزارش صدای آمریکا؛ مکزیک و روسیه با ۲۹ امتیاز در رتبه ۲۲ هستند و جمهوری اسلامی با ۳۰ امتیاز، به طور مشترک در کنار سیرالئون در رتبه ۲۹ فاسدترین کشورها قرار دارد.