جلیلی در کپر..!

0
336

 

 

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از بوتیا نیوز، سعیدی جلیلی دیروز در حاشیه بازدید از وضعیت کپرنشینان شهرستان کهنوج با بیان اینکه باید تمام امکانات رفاهی مناطق ایران به صورت مساوی توزیع شود، اظهار داشت: بعضی شهرها تمام امکانات را دارند، اما برخی اماکن دیگر مانند این شهرک کپرنشینن شهرستان کهنوج از حداقل امکانات آب و برق برخوردار نیستند.

وی این امر را نشان دهنده عدم توسعه متوازن امکانات دانست و بیان داشت: امیدواریم روزی شاهد این باشیم که تمام نقاط ایران به صورت یکسان رشد کرده و دیگر شاهد مسائلی از جمله کپرنشینی در نقاط محروم نباشیم.

338944_339