جزئیات تازه ای از توافق های اتمی ژنو

0
154

در ادامه ی بحث های دو طرف آمریکائی و ایرانی در مورد دست آوردهای ایران و پنج به علاوه یک از نتیجه توافق های ژنو پیرامون برنامه اتمی ایران، دولت واشنگتن جزئیات بیشتری را ازمتن توافق‌های انجام گرفته منتشرکرد.

براساس بیانیه ی جدید دولت واشنگتن که دراختیار سنای آمریکا قرار گرفت، ایران متعهد شده است پس از انتشار گزارش گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، تمامی فعالیت های خود را درزمینه غنی سازی ۲۰ درصدی را متوقف کرده و همزمان عملیات ” رقیق سازی ” نیمی از ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را آغازکند تا جائی که این مواد دیگر قابلیت ” غنی سازی مجدد ” را نداشته باشند.

علاوه برآن ایران متعهد شده است تا ساخت سانتریفیوژ های جدید را متوقف کند و تلاشی برای جایگزین کردن سانتریفیوژها جدید یا آنهائی را که ازکارافتاده اند نکند و نهایتاً ایران درپایان شش ماه زمان اجرائی توافق ها ی ژنو، ایران ذخیره جدیدی ازسانترفیوژهای جدید نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران همچنین متعهد شده است تامین سوخت رسانی به راکتور اتمی اراک را کاملاً متوقف خواهد کرد و همزمان تلاش تازه ای برای احداث هرگونه مجتمع فرآوری سوخت خود داری نموده ولی فعالیت غنی سازی ۵ درصدی را حفظ خواهد کرد.

درمقابل این اجرای این تعهدات تحریم ها علیه صادرات محصولات پتروشیمی و واردات محصولات مربوط به صنعت خود رو سازی ایران معلق خواهد شد و تحریم ها علیه خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها توسط ایران دربازارجهانی با شرایطی لغو می شود، و ایران به حدود هفت میلیارد دلار از ذخایرارزی خود بانک های بین المللی دسترسی خواهد شد.

واما به گفته یک مقام صنعتی فرانسه اعلام داشت که یک هیئت به نمایندگی از سوی ” شرکت های بزرگ فرانسه ” برای بررسی فرصت های تجاری و ارتباطی، درماه فوریه، بهمن ماه، عازم ایران می گردد.

به گفته ” پیرگاتاز ” رئیس اتحادیه صاحبان صنایع و کارفرمایان این کشور دیدار هیئت فرانسوی از ایران از سیزده تا شانزدهم بهمن، دو تا پنج فوریه صورت خواهد گرفت.