جریمه ۹۰۰ میلیون دلاری بانک انگلیسی به خاطر نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی

0
188

بانک «استاندارد چارترد» انگلیس به خاطر نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی جریمه ۹۰۰ میلیون دلاری به آمریکا می‌پردازد.

یک بانک انگلیسی برای پایان دادن به تحقیقات چند ساله در مورد اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به واشنگتن جریمه می‌دهد.

این بانک پذیرفته که برای جلوگیری از اقدامات آمریکا و اعمال جریمه‌های سنگین‌تر علیه دولت انگلیس مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار بپردازد.

دولت آمریکا بانک مذکور را متهم به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ کرده است.

تحقیقات در دست انجام بر تخلفات احتمالی پس از سال ۲۰۰۷ تمرکز داشت و به این مسئله می‌پرداخت که آیا در سال ۲۰۱۲، زمانی که آمریکا با بانک استاندارد چارترد بر سر تعلیق تعقیب قضائی این بانک به خاطر نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به توافق رسید، مقامات آمریکایی بطور کامل در جریان معاملات بانک استاندارد چارترد با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند یا نه.

به گزارش مهر به نقل از گاردین، گفتنی است استاندارد چارترد پیشتر نیز برای پایان دادن به مناقشه مشابهی که به فعالیت‌هایش بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ می‌شد، ۶۶۷ میلیون دلار جریمه داده است.