جراید جمهوری اسلامی ماکرون را ابلیس خواندند و خواستار اخراج سفیر فرانسه شدند

0
431

شماری از نشریات جمهوری اسلامی مطالب اصلی شمارۀ امروز خود را به انتقاد از مواضع رئیس جمهوری فرانسه در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و در این چارچوب دفاع از انتشار کاریکاتورهای محمد توسط نشریۀ فرانسوی “شارلی ابدو” اختصاص داده اند.

در این بین روزنامۀ “وطن امروز” با چاپ کاریکاتوری از رئیس جمهوری فرانسه که ظاهرا او را در قالب شیطان نشان می دهد از ماکرون به عنوان “ابلیس پاریس” یاد کرده و روزنامۀ کیهان خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شده است.

وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در اعتراض به حمایت دولت فرانسه از انتشار کاریکاتورهای محمد، پیامبر مسلمانان، کاردار سفارت فرانسه در تهران را احضار کرده است.

در این بیانیۀ وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی “رفتار مقامات فرانسه را غیرقابل قبول” خوانده که به گفتۀ مقامات تهران “احساسات میلیون ها مسلمان در اروپا و جهان را جریحه دار کرده است.”

رادیوفرانسه نوشت؛ روز دوشنبه پنجم آبان ماه محمد جواد ظریف اظهارات رئیس جمهوری فرانسه را در دفاع از آزادی بیان بهانه ای برای تحریک افراطیگری و اهانت به مسلمانان خواند.