جدال بین لاریجانی و رسایی در باره نحوه اداره جلسه امروز؛ به همراه فیلم

0
219

خبرنامه ملّی ایرانیان؛ آنچه در جریان تصویب برجام در مجلس نمایان شد اختلافات شدید میان دو طیف اصولگرا در مجلس بود. اختلافات آنقدر شدید بود که حتی تا مرز درگیری فیزیکی هم پیش رفت. این موضوع برخی کارشناسان را درباره امکان ائتلاف میان اصولگرایان در مجلس آینده با تردید روبرو کرده است.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حمید رسایی که او را به تخلف از آیین نامه مجلس متهم کرد گفت: همه نمایندگان در جریان موضوع بودند، شما هم بودید همه باید تابع یک سری قواره هایی باشیم.
خبرنگار ایرنا نیز در این رابطه گزارش نمود؛ رسایی در تذکر آیین نامه ای به علی لاریجانی که مرتب توصیه می کرد تذکرات او در چارچوب دستور کار امروز مجلس باشد، گفت: شما طبق کدام قانون و آیین نامه می گویید باید در دستور تذکر دهم.

علی لاریجانی رییس مجلس پاسخ داد: ما وسط رای گیری هستیم کدام ماده آیین نامه می گوید من باید جلسه را قطع کنم و به تذکر غیر دستور گوش دهم؟ شما باید بگویید که استنادتان به کدام ماده آیین نامه است.

حمید رسایی هم گفت: آقای لاریجانی مگر شما مثل آیین نامه عمل کردید؟ شما صبح امروز آیین نامه را زیر پا گذاشتید، اجازه ندادید مخالف در مورد طرح اجرای برجام حرف بزند و پیشنهادات مطرح شود، شما امروز صبح در بررسی برجام آیین نامه را زیر پا گذاشتید، شما آیین نامه را لگدمال کردید، دیگر آیین نامه ای وجود ندارد.

رسایی در این لحظه کتابچه آیین نامه ای را که در دست داشت به سویی پرتاب کرد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر رسایی گفت: تذکرتان همین بود؟ راحت شدید؟ شما خودتان می دانید. فکر می کنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودند، شما هم بودید، این طور حرف زدن خوب نیست. وی تاکید کرد: من و شما، همه باید تابع یک سری قواره هایی باشیم.

لاریجانی در جلسه امروز اجازه نداد تا هیچ نماینده ای پیشنهادات خود را مطرح کند و مخالف و موافق در باره سه پیشنهادی که خودشان داده بودند به عنوان مخالف و موافق صحبت کند!