جایزه حقوق بشر سازمان ملل به «نیکل کیدمن» اعطا شد..

0
195

«نیکل کیدمن» از سفرای سازمان ملل در امور زنان است که با سفر به نقاط مختلف جهان با بازماندگان جنگ و خشونت های جنسی دیدار کرده و توجه مقامات سازمان ملل را به سوی آنها جلب کرده است.

به گزارش سینما خبر ؛ «نیکل کیدمن» نه تنها بازیگری خوش چهره و موفق است ، بلکه از تلاشهای فراوان برای حمایت از حقوق زنان در گوشه و کنار جهان هم فروگذار نمی کند.

«کیدمن» که چندی قبل به عنوان سفیر حقوق زنان در سازمان ملل معرفی شده بود ، با جایزه افتخاری حقوق بشر بنیاد سینمایی صلح مورد تقدیر قرار گرفت.

GERMANY-ENTERTAINMENT-CINEMA FOR PEACE

بر اساس گزارش بخش برابر حقوقی زنان سازمان ملل ، این جایزه برای تلاشهای جهانی «کیدمن» در امور زنان و دختران به او اعطا شده است. زنان نیمی از بشریت هستند و حضور آنها ضروری است . این در حالی است که در برخی از کشورهای جهان زنان نه تنها زندگی آزادی ندارند بلکه مورد سوء استفاده ، خشونت و تمایز نیز قرار می گیرند. خانم «کیدمن» به خوبی صدای این زنان و دختران بی شمار را شنیده و به درستی در حمایت از آنها عمل کرده است.

گفتنی است ؛ «نیکل کیدمن» از سفرای سازمان ملل در امور زنان است که با سفر به نقاط مختلف جهان با بازماندگان جنگ و خشونت های جنسی دیدار کرده و توجه مقامات سازمان ملل را به سوی آنها جلب کرده است.