جايزه حقوق بشر سازمان ملل به «نيكل كيدمن» اعطا شد..

0
200

«نيكل كيدمن» از سفراي سازمان ملل در امور زنان است كه با سفر به نقاط مختلف جهان با بازماندگان جنگ و خشونت هاي جنسي ديدار كرده و توجه مقامات سازمان ملل را به سوي آنها جلب كرده است.

به گزارش سينما خبر ؛ «نيكل كيدمن» نه تنها بازيگري خوش چهره و موفق است ، بلكه از تلاشهاي فراوان براي حمايت از حقوق زنان در گوشه و كنار جهان هم فروگذار نمي كند.

«كيدمن» كه چندي قبل به عنوان سفير حقوق زنان در سازمان ملل معرفي شده بود ، با جايزه افتخاري حقوق بشر بنياد سينمايي صلح مورد تقدير قرار گرفت.

GERMANY-ENTERTAINMENT-CINEMA FOR PEACE

بر اساس گزارش بخش برابر حقوقي زنان سازمان ملل ، اين جايزه براي تلاشهاي جهاني «كيدمن» در امور زنان و دختران به او اعطا شده است. زنان نيمي از بشريت هستند و حضور آنها ضروري است . اين در حالي است كه در برخي از كشورهاي جهان زنان نه تنها زندگي آزادي ندارند بلكه مورد سوء استفاده ، خشونت و تمايز نيز قرار مي گيرند. خانم «كيدمن» به خوبي صداي اين زنان و دختران بي شمار را شنيده و به درستي در حمايت از آنها عمل كرده است.

گفتني است ؛ «نيكل كيدمن» از سفراي سازمان ملل در امور زنان است كه با سفر به نقاط مختلف جهان با بازماندگان جنگ و خشونت هاي جنسي ديدار كرده و توجه مقامات سازمان ملل را به سوي آنها جلب كرده است.