جان کری: “چیزی نمانده بود” که در گفتگو با ایران به توافق برسیم

0
133

جان کری در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفت که اختلافات میان قدرتهای جهانی و ایران برسر برنامه اتمی این کشور در حدی نیست که مانع رسیدن به توافق شود.

کری روز سه شنبه ۱۲ نوامبر گفت در کنفرانس ژنو۲ دو طرف “چیزی نمانده بود” که به توافق برسند.

اما او گفت جهان باید مطمئن شود که ایران به دنبال برنامه تسلیحات اتمی نیست.

سه روز گفتگوهای فشرده، شنبه گذشته بدون توافق به پایان رسید، اما دیپلماتها بار دیگر روز ۲۰ نوامبر با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.

کری گفت: “آنها باید متوجه شوند استانداردهایی وجود دارد که در قالب آن آنها میتوانند کارهایی را انجام دهند- مشروط بر آنکه آنها آن استانداردها را رعایت کنند.”

او گفت: ” ما روز شنبه پیشنهادی را در مقابل ایرانیان قرار دادیم…اما آنها احساس کردند که باید بازگردند.”

به گزارش بی بی سی، دیپلماتهای آمریکایی گفته اند که اصرار ایران در برسمیت شناخته شدن “حق” غنی سازی اورانیوم این کشور مانع اصلی در مذاکرات ژنو۲ بوده است.