جان کری: همکاری با ایران مستلزم تغییرات عمده درسیاست های تهران است

0
140

جان کری، وزیرامورخارجه آمریکا، می گوید: همکاری با حکومت اسلامی ایران درمبارزه علیه داعش مستلزم تغییرات بسیاری درسیاست های ایران است.

به گزارش منابع خبری درون مرزی، به دنبال پایان نشست ضد تروریسم ده کشورعربی و آمریکا درجده روزهای پنجشنبه و جمعه جان کری درمصاحبه‌ای گفت: همکاری با ایران درعراق نیازمند دریایی از تغییرات درسیاست‌های آن‌ها است.
جان کری، که با بی‌بی سی انگستان گفت‌و‌گو می‌کرد، افزود: همکاری احتمالی با حکومت ایران نیازمند دریایی از تغییرات سیاست آن‌ها درقبال مذاکرات هسته‌ای، حمایت از گروهای تروریستی درمنطقه و همچنین رژیم سوریه است.
کری گفت: آیا کسی تصورمی کند که فردا این اتفاق بیفتد؟ نه. بنا براین پاسخ قطعاً منفی است و قرارنیست چنین همکاری صورت پذیرد.

درپاسخ به سخنان جان کری، سردارپاسدارمسعود جزایری، معاون اموربسیج و فرهنگ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که همکاری ایران وآمریکا علیه گروه داعش به هیچ عنوان امکانپذیرنیست.
وی درگفت وگو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، درباره عدم امکان همکاری میان ایران و آمریکا علیه داعش گفت: ” دلیل این مسئله هم آن است که ایران درمقابل داعش می ایستد، اما آمریکا داعش را ایجاد کرده است”.
رادیو فرانسه گزارش کرد؛ وی همچنین درباره امکان حمله گروه دولت اسلامی به جمهوری اسلامی گفت : ” داعش به هیچ عنوان نمی تواند به مرزهای ایران نزدیک شود، چرا که با اقتدارنیروهای مسلح رو به رو می شود”.
همزمان باسخنان وزیرامورخارجه آمریکا، رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا نیزمخالفت خود را با همکاری آمریکا و جمهوری اسلامی درمورد مقابله با داعش اعلام داشت.
سناتورکارل لوین، ازحزب دموکرات آمریکا، گفت معتقد است که واشنگتن نباید با همکاری با تهران برای مقابله با داعش، سطح انتظارات مقامات ایرانی را بالا ببرد، تا جایی که آن‌ها انتظارداشته باشند درازای این همکاری آمریکا درمذاکرات هسته‌ای با آن کشور، آنگونه که لازم است، موضع قاطعی اتخاذ نکند.
سناتورلوین افزود: چنانچه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، پیامدهای سختی درانتظارایران خواهد بود، بنا براین نه عملی و نه منطقی است که این دوموضوع را با هم پیش ببریم.
درنشست روزجمعه درجده، آمریکا توانست موافقت کشورهای عرب خاورمیانه را به همکاری درزمینه‌های مختلف مبارزه علیه داعش را جلب نماید
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیرامورخارجه آمریکا درنشست جده ازکشورهای منطقه خواسته است تا اجازه دهند تا نیروهای آمریکا به طوروسیعی از پایگاه‌های نظامی آنان استفاده نموده و هواپیماهای تجسسی آمریکا بتوانند درفضای کشورهای عرب منطقه پروازنمایند.
دراین حال به دنبال سخنان روزچهارشنبه باراک اوباما درباره استراتژی آمریکا برای مقابله با داعش درعراق وسوریه، وزارت دفاع آمریکا اعلام داشت که حملات هوایی علیه داعش از استان اربیل درشمال عراق آغازخواهد شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شمارنفرات شبه نظامیان داعش را بیست تا سی هزارنفرتخمین می‌زنند.
یک مقامات بلندپایه آمریکا به سی ان ان گفته است: عربستان سعودی میزبان آموزش به نیروهای سوری ضد داعش خواهد بود.
این مقام آمریکایی افزوده است: نیروهای میانه روسوریه توسط پرسنل آمریکایی درسوریه آموزش نخواهند دید. به نظرمی رسد که ما آن‌ها را درعربستان آموزش خواهیم داد.
یک مقام سوری درواکنش به تصمیم آمریکا مبنی برحمله به نیروهای داعش درخاک سوریه گفته است: هرگونه اقدام نظامی آمریکا درسوریه بدون مجوزحکومت این کشور، تجاوزو حمله به سوریه محسوب می‌شود.
باراک اوباما درسخنان روزچهارشنبه خود گفته بود که مجوزحملات هوایی به سوریه و حملات بیشتربه عراق را درچارچوب مبارزه‌ای گسترده با گروه ستیزه جوی داعش صادرکرده است.
دولت مسکو نیز روزپنجشنبه درواکنش به اظهارات باراک اوباما اعلام کرد: انجام هرگونه اقدام نظامی خارجی درعراق و سوریه بدون تصمیم شورای امنیت سازمان ملل به منزله تجاوزاست و نقض صریح قوانین بین المللی به حساب خواهد آمد.