جان زندانی سیاسی در معرض خطر جدی قرار دارد

0
279

بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی ایوب ( ناصر) ریگی در اثر شکنجه هایی وحشیانه و طاقت فرسا که علیه وی بکار برده شده است ،چند ماهی است که دچارخونریزی و عفونت کلیه، بالا آوردن خون و خونریزی بینی شده است.

او همچنین از دردهای شدید و طاقت فرسایی که در اثر گرفتگی ماهیچه های پاها و کمر وی وهمچنین از دردهای شدیدی که در درون  ستون فقرات وی ایجاد می شود شدیدا رنج می برد. او در طی این مدت ۱۶ کیلوگرم کاهش وزن داشته است.

زندانی سیاسی ایوب ( ناصر) ریگی بارها برای معالجه به بهداری زندان که فاقد امکانات اولیه درمان است مراجعه نموده است اما بهیارانی که در بهداری زندان کار می کنند به او گفته اند که بدستور بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان و  پهلوانی رئیس اطلاعات سازمان زندانهای استان ممنوع درمان می باشد و حتی حق دادن مسکن را به شما نداریم.

یکی از شیوه های غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات وزندانبان ولی فقیه این است که  زندانیان سیاسی را به طرزی وحشیانه شکنجه کرده  و سپس با عدم درمان ، آنها را به سوی زجرکش کردن و مرگ تدریجی سوق می دهند.

زندانی سیاسی ایوب (ناصر) ریگی چند ماه پیش توسط بابایی و پهلوانی به سلولهای انفرادی منتقل شد و در آنجا بی دلیل او را مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار دادند ضربات آنها بیشتر بر روی کلیه های وی متمرکز بود و در آنجا دچار خونریزی کلیه گردید.بابایی و پهلوانی رئیس سازمان زندانها و اطلاعات استان به زندانی سیاسی ایوب ریگی گفتند : ببین در افتادن با نظام چه عواقبی داره، برای نظام چیزی نیستی، تو را له می کنیم.

از طرفی دیگر  زندانی سیاسی ایوب ریگی توسط باندهای مافیایی زندان  و به تحریک زندانبانان مورد ازیت و آزار قرار می گیرد. زندانی سیاسی ایوب ریگی علیرغم اینکه حدودا ۸ ماه است که از زندان مرکزی زاهدان  به زندان زابل تبعید شده است فقط ۲ بار امکان ملاقات با خانواده اش را یافته است و حق هیچ ارتباط تلفنی با خانواده اش را ندارد. او تنها زندانی سیاسی زندان زابل می باشد.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ لازم به یادآوری است زندانی سیاسی  ایوب ریگی  پس از چند سال بلاتکلیفی در زندان مرکزی زاهدان و زابل به وی گفته شد که به اعدام محکوم شده است. او از داشتن وکیل محروم می باشد.