جان باختن یک جوان در اثر شکنجه های وحشیانه و عدم درمان وی

0
145

یکشنبه شب ۲۷ اردیبهشت ماه وضعیت جسمی زندانی عبدالواحد گمشادزهی ۱۹ ساله فرزند میرمحمد به شدت حاد شده  و توسط همبندیانش به بهداری زندان منتقل می شود .

در بهداری زندان هیچ گونه درمان جدی برای وی صورت نمی گیرد و وی  به کما فرو می رود . با این وجود وی را به بیمارستان منتقل نکرده و در همان حالت در بهداری زندان نگه می دارند. صبح روز بعد وی در حالت کما به بیمارستان امام علی زاهدان اعزام و شب گذشته به علت تاخیر در رساندن وی به بیمارستان فوت می کند.

زندانی عبدالواحد گمشادزهی  ۲ سال پیش در سن ۱۷ سالگی در شهرستان سراوان توسط ماموران ولی فقیه دستگیر و به اداره آگاهی این شهرستان منتقل و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی قرار می گیرد.

ماموران ولی فقیه در طی دوران بازداشت وی در اداره آگاهی سراوان ،با جسمی سخت به سر وی ضربه وارد کرد بودند که باعث ایجاد لختگی خون در رگهای مغزی وی شده بود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران؛ او پس از آن بدون درمان به بند ۶ زندان زاهدان منتقل می شود. پیش از این پزشکان اکیدا توصیه کرده بودند که وی باید در بیمارستان خارج از زندان تحت درمان لختگی خون در مغز قرار گیرد.