جاری شدن سیل در سلولهای زندانیان در زندان مرکزی زاهدان..

0
175

بنابه گزارشات رسیده در پی بارندگی شدید که روز یکشنبه در زاهدان روی داد زندان مرکزی زاهدان در معرض سیل قرار گرفت.

روز یکشنبه ۲۰ مرداد ماه بارندگی شدید در شهر زاهدان، منجر به جاری شدن سیل در زندان مرکزی زاهدان گردید. آب سلولهای زندانیان ، راهروها ، سرویسهای بهداشتی و حیاط هواخوری زندانیان را فرا گرفت.

جاری شدن سیل در زندان زاهدان منجر به قطع برق،آب آشامیدنی و از بین رفتن زیراندازهای سلولها، پتوها و سایر وسایل زندانیان گردید.

از طرفی دیگر فاضلاب های زندان طغیان کرد و آب آلوده تمام سطح زندان را فرا گرفته و خطر شیوع بیماریهای واگیررا با توجه به قطعی آب افزایش داده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ زندانیان سیاسی و عادی تمامی روز یکشنبه و شب آن و روز دوشنبه مشغول خالی کردن آب سیل از سلولها ، راهروها و سرویسها بودند. جاری شدن سیل در سلولها باعث گردید که زندانیان قادر به استراحت در طی شبانه روز گذشته نباشند.

سیل تقریبا تمامی بندهای زندان مرکزی زاهدان بویژه بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ را فرا گرفته است .

زندانبانان ولی فقیه علیرغم اینکه سیل تمامی بندها را فراگرفته بود و تمامی امکانات در دست آنها بود هیچ اقدامی برای پیشگیری از سیل انجام ندادند و غلامی رئیس اطلاعات زندان و از شکنجه گران و جنایتکاران علیه بشریت و خسروی رئیس زندان فقط ناظر درد و رنج زندانیان بودند ولی هیچ اقدامی انجام ندادند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم بکارگیری اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود آب به بندهای زندان و تخریب وسایل زندانیان بی دفاع را محکوم می کند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲۲ مرداد ۱۳۹۲ برابر با ۱۳ اوت ۲۰۱۳