ثبت نام هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی و اسماعیل مفتی زاده در انتخابات!

0
733

ساعاتی پیش مهندس طبرزدی، از حضور و ثبت نام خود و اعضای همبستگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان؛ طبرزدی در تاربرگ فیسبوک خود می نویسد:

اعضای همبستگی برای انتخابات ثبت نام کردند.

صبح امروز، ادینه ۴ دیماه پنج تن از اعضای شورای همبستگی، اقایان هرمیداس باوند، عیسا خان حاتمی، کورش زعیم، حشمت اله طبرزدی و اسماعیل مفتی زاده با حضور در محل فرمانداری تهران، برای دهمین دوره ی مجلس شورا، ثبت نام کردند.
قرار بود محمد ملکی نیز در این جمع حضور داشته باشد و ثبت نام کند که به دلیل بیماری از این امر بازماند.
همچنین از گوشه و کنار کشور خبر می رسد دهها تن از زنان و مردانی که به شرایط همبستگی برای برگزاری انتخابات ازاد و دموکراتیک باور دارند، ثبت نام کرده اند که اسامی انها به زودی اعلام می شود تا هم میهنان در ایران و سراسر جهان بتوانند روز ۷ اسفند ماه به انها رای بدهند.
اگاهی های تکمیلی در بیانیه های بعدی اعلام خواهد شد.

روابط عمومی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
۴/دیماه/۱۳۹۴ خورشیدی.