تیراژ “شارلی هبدو” از مرز هفت میلیون نسخه گذشت

0
130

تیراژ اولین شمارۀ “بازماندگان” نشریۀ طنز فرانسوی “شارلی هبدو” از مرز هفت میلیون نسخه گذشت. در صفحۀ اول این شماره که پس از سوءقصد تروریستی هفتم ژانویه علیه کارکنان “شارلی هبدو” به چاپ رسیده کاریکاتوری از “محمد” پیامبر اسلام در همبستگی با نشریۀ فرانسوی و در ضدیت با تررویسم دیده می شود.

 ناشر هفته نامۀ طنز فرانسوی بیان داشت: هر چند شمارۀ بازماندگان “شارلی هبدو” در هفت میلیون نسخه به چاپ رسیده، اما، هنوز نسخه های آن در روزنامه فروشی ها نایاب هستند و به همین دلیل قرار است ۳۰۰ هزار نسخۀ جدید از همین شماره از روز دوشنبه راهی بازار شود.

از مجموع هفت میلیون نسخه به چاپ رسیده شش میلیون و سیصد هزار نسخه در فرانسه و هفتصد هزار نسخۀ دیگر آن در خارج از فرانسه به فروش رسیده اند. در این بین کشور بلژیک مهمترین متقاضی خارجی شمارۀ بازماندگان نشریۀ فرانسوی “شارلی هبدو” بوده است.

تیراژ نشریه “شارلی هبدو” که در گذشته از شصت هزار نسخه فراتر نمی رفت از زمان سوءقصد تروریستی هفتم ژانویه که به کشته شدن ده تن از کارکنان آن منجر شد به طور پیوسته رو به افزایش بوده است.
به این ترتیب، هفته نامۀ “شارلی هبدو” که در گذشته با مشکلات مالی بسیاری روبرو بود اکنون موفق شده تنها به یاری فروش آخرین شماره اش پس از سوءقصدهای تروریستی هفتم ژانویه بیش از دوازده میلیون یورو درآمد کسب کند که با احتساب کمک های مالی مردمی و پشتیبانی وزارت فرهنگ فرانسه به دست کم پانزده میلیون یورو بالغ می شود و همین تداوم کار این نشریه را برای مدت زمان طولانی تضمین کرده است.
در این حال، وزیر کشور اسپانیا امروز خبر از دستگیری چهار عضو مسلح یک شبکۀ اسلامگرا در جنوب این کشور داد که از قرار با برادران کواشی، عاملان سوءقصد تروریستی علیه نشریه “شارلی هبدو”، مرتبط بوده اند. دستگیرشدگان مراکشی تبار بوده که ملیت اسپانیایی نیز داشته اند.