تیراندازی به خودروی یک درویش گنابادی در کوار

0
196

روز گذشته خودروی شخصی یک درویش گنابادی در کوار مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفت.

به گزارش خبرنامه نامه ملی ایرانیان از مجذبان نور، ساعتی پیش مامورین امنیتی و یگان ویژه به سمت خودروی شخصی کاظم دهقان از دراویش گنابادی ساکن کوار که به تازگی حکم تبعید مادام العمر وی تائید شده بود، چندین گلوله شلیک کردند. هم اکنون از این درویش گنابادی که در هنگام حمله یگان ویژه در نزدیکی خودروی خود بوده خبری در دست نیست.

حمله مامورین که احتمالا به قصد بازداشت آقای دهقان بوده در حالی صورت گرفته که وکیل این درویش گنابادی تا مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی خواستار توقف اجرای حکم شده بود.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد