تکان دادن پاها را با سندروم پای بی‌قرار اشتباه نگیرید

0
171

فاطمه منفرد پویا روانشناسان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از علتهای تکان دادن پاها اضطراب است و دیگری بیشتر به جنبه رفتاری برمی‌گردد و شخص آنقدر این کار را تکرار می‌کند که در مغز او جای گرفته و به صورت عادت در می‌آید به طوری که اگر این عمل را انجام ندهد باعث اضطراب و نگرانی او می‌شود.

وی افزود: در بعضی از خانواده‌ها عمل تکان دادن پاها به صورت یک الگو در آمده و هنگامی که یک فرد پاهای خود را تکان می‌دهد شخص دیگر نیز همین عمل را تکرار می‌کند و اگر این کار را انجام ندهد دچار اضطراب می‌شود و باید یکی از اعضای بدن خود را حرکت دهد تا اضطراب او کاهش یابد.

منفرد پویا تصریح کرد: تکان دادن پا با سندروم پای بی‌قراری متفاوت است سندروم پای بی‌قرار حالتی است که شخص احساس ضعف شدید در ناحیه پای خود می‌کند و آنقدر این ضعف شدید است که فرد را دچار بی‌خوابی می‌کند و علت آن کم شدن ترشح گیرنده‌هایی در مغز است.

این متخصص در پایان خاطر نشان کرد: درمان تکان دادن پاها به علت آن مربوط می‌شود اگر علت آن اضطراب باشد به داروها درمانی نیاز است و در صورتی که علت آن رفتاری باشد احتیاج به روان درمانی خواهد بود علاج سندروم پای بی‌قرار نیز توسط روانپزشک انجام می‌شود و حتما به دارو درمانی نیاز دارد.