توییت جدید‌ ترامپ: منتظر بمانید، اسناد تقلب بایدن را رو می‌کنیم

0
146

تمام ایالت‌های اخیر که بایدن ادعا می‌کند، به دلیل تقلب در انتخابات توسط ما به چالش کشیده خواهد شد. بسیاری از مستندات موجود است. فقط رسانه‌ها را بررسی کنید. ما پیروز خواهیم شد! اول آمریکا!