توجیه بایدن به انتقادات گسترده خروج نیروهای نظامی از افغانستان

0
168

گاردین در گزارشی نوشت:

جو بایدن روز یکشنبه در میان انتقادات شدید از نحوه برخورد دولتش با خروج آمریکا گفت که تخلیه هزاران آمریکایی و متحدان افغان آنها از کابل مهم نبود که چه زمانی آغاز شود زیرا که این مسئله در هر زمانی سخت و دردناک می توانست باشد.